ഇഹ്തികാഫ്‌ -1

ബുക്കാരി ഹദീസിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്‌ 
(3.33.242 )അബ്ദുല്ല ഇബ്നുഉമര്‍ (റ) നിവേദനം: റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തില്‍ നബി(സ) ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാറുണ്ട്. 


Comments