ആർത്തവം

ബുക്കാരി ഹദീസിൽ  രേഖപെടുത്തിയത്
(1.6.294)
ആയിശ(റ) പറയുന്നു.


ഞാന്‍ ആര്‍ത്തവക്കാരിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ തിരുമേനി(സ)യുടെ മുടി വാര്‍ന്ന്‌ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 

Comments