വിവാഹ ആലോചന നിഷിദ്ധം ( 1 )

ഇമ്മാം ബുക്കാരി യിൽ
നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്‌ ( 7.62.73 )ഇബ്നുഉമര്‍ (റ) പറയുന്നു
ഒരാള്‍ വില പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു മറ്റൊരാള്‍ വിലപറയുന്നത്‌ നബി(സ) വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്‍റെ സഹോദരന്‍ വിവാഹാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അയാള്‍ ഒഴിയുകയോ അനുവാദം നല്‍കുകയോ ചെയ്യാതെ മറ്റൊരാള്‍ വിവാഹാലോചന നടത്തുന്നതും നബി(സ) വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

Comments